Jatamansi
Mahanarayana Thailam

Mahanarayana Thailam

$ 164.95

Ingredients: Bilva, ashwagandha, brihati, gokshura, shyonaka, bala, paribhadra, kshudra, punarnava, atibala, agnimantha, prasarini, patala, shatavari, rasna, dill, devadaru, kushta, shalaparni, prishniparni, mudgaparni, mashaparni, agaru, nagakeshara, rock salt, jatamansi, turmeric, daruharidra, shaileya, sandalwood, pushkarmul, cardamom, manjistha, licorice, tagara, musta, tamalpatra, bhringaraj, jivaka, rishabhaka, meda, mahameda, kakoli, ksheera kakoli, riddhi, vriddhi, ambu, vacha, shtauneya, vrishchikali, choraka, camphor, saffron, musk, goat's milk, sesame oil

ξ

Dosha: PK-, V=

ξ